Individualna nastava stranih jezika

Individualna nastava stranih jezika

Individualna nastava stranih jezika

Ukoliko niste u mogućnosti da pohađate grupnu nastavu a želite da usavršite svoje znanje njemačkog, engleskog, ruskog, italijanskog, kineskog ili japanskog rješenje Vaših problema može da bude individualna nastava.

Šta dobijate individualnom nastavom? 

Individualna nastava donosi rad s profesorom u terminima koji Vama odgovaraju kao i mogućnost dogovaranja intenziteta samog rada. Na ovaj način imate priliku da dosta brže prelazite željeno gradivo.  Individualni časovi se održavaju u našim prostorijama u Banjaluci, Sarajevu i Beogradu.

Online nastava 

Za polaznike koji nisu u mogućnosti da dolaze do naših prostorija pripremili smo online nastavu koja se odvija putem Skajpa. Na ovaj način možete da pohađate nastavu od kuće ili sa bilo kojeg drugog mjesta na kojem imate stabilnu internet konekciju.

Za više informacija možete nas kontaktirati putem maila [email protected] ili putem telefona +387 66 462 322