Održana radionica “Priprema za javni nastup”

Održana radionica “Priprema za javni nastup”

Održana radionica “Priprema za javni nastup”

Radionica “Priprema za javni nastup” naziv je edukacije u organizaciji Centra za pravnu edukaciju, koja je održana 23.04. i 24.04.2019. godine u prostorijama Centra za afirmaciju i razvoj u Banjaluci.

Centar za pravnu edukaciju je nastao kao izraz volje mladih pravnika i studenata prava da građane kroz interesantno i praktično predavanje edukuju o pravima koja imaju i da ih usmjere kako na najbolji mogući način da ih zaštite.

Ovu edukaciju vodila je Milica Ristić, diplomirani pravnik i član našeg Centra, koja je sa učesnicima radionice podijelila svoje iskustvo i znanje stečeno tokom svog studiranja i aktivnog učestvovanja u radu Centra za retoriku i govorništvo Pravnog fakulteta.  Na ovoj edukaciji smo govorili o značaju lijepog i pažljivog izražavanja u svakodnevnoj poslovnoj i privatnoj komunikaciji, kao i o metodama savladavanja straha od javnog nastupa. Uz niz praktičnih vježbi i primjera, učesnici radionice prošli su kroz detaljnu analizu tri osnovna elementa javnog nastupa, koji čine govor, govornik i publika. Radionica je okončana kraćim nastupom svakog od učesnika, uz neophodne napomene i sugestije koje će im, nadamo se, pomoći u daljem profesionalnom radu i razvoju.

Najavu budućih edukacija pratite na našoj internet stranici kao i na društvenim mrežama: facebook i instagram.