Na Pravnom fakultetu održana promocija Centra za pravnu edukaciju

Na Pravnom fakultetu održana promocija Centra za pravnu edukaciju

Na Pravnom fakultetu održana promocija Centra za pravnu edukaciju

U srijedu, 03.04. u 18.30 je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci održan događaj promocije Centra za pravnu edukaciju.

Predstavljeni su cilj i vizija Centra koji se najbolje mogu vidjeti u njegovom sloganu: Učiniti pravo dostupno svima! Članovi su pričali o osnivanju, te potrebi postojanja ovakve organizacije, koja je vodeći centar za mlade pravnike još od juna 2017. godine. Svi prisutni upoznati su sa aktivnostima koje Centar organizuje – od edukacija iz raznih oblasti prava, kao što je građansko, do upravnog i krivičnog prava, pa sve do do pravnog savjetovanja korisnika Centra. Bilo je i govora o planovima za budućnost, o kursevima iz oblasti radnog prava i pisanja podnesaka, do obilježavanja bitnih datuma u svijetu prava. Zainteresovani za članstvo u organizaciji imali su priliku da popune pristupnice.

Red bull je bio tu da nas podrži i pruži nam osvježenje, a Centar za pravnu edukaciju će nastavati da građane upoznaje sa pravom na jedan drugačiji, praktičan način.