Kurs srpskog jezika za strance

Kurs srpskog jezika za strance

Kurs srpskog jezika za strance

Kurs srpskog jezika za strance osmišljen je kao specijalan i profesionalno prilagođen kurs svakom pojedincu koji želi da svoju profesionalnu karijeru ili privatni život započne ili nastavi na srpskom govornom području.

Cilj kursa je da polaznici savladaju osnove komunikacije u svim životnim situacijama, formiraju komunikacijske navike te da se samostalno i sa lakoćom sporazumijevaju na srpskom jeziku.

Sadržaj kursa: savladavanje fonetskih specifičnosti srpskog jezika primjenom oba pisma (ćiriličnog i latiničnog), teorijsko razumijevanje gramatičkih i pravopisnih normi standardnog srpskog jezika i njihova praktična primjena kroz posebno osmišljene razgovorne tematske cjeline te formiranje osnovnog leksičkog fonda.

Kurs je prilagođen osobama koje ne posjeduju predznanje iz srpskog jezika.

Nastava se odvija na engleskom i srpskom jeziku.

Predavač je profesor srpskog jezika i književnosti sa višegodišnjim iskustvom rada u školskom obrazovanju i kursnoj nastavi sa strancima.

Oblici nastave: grupna i individualna kursna nastava.

Trajanje kursa:

–grupna nastava traje 4 mjeseca; nastava se odvija 2 puta sedmično u trajanju od po 90 minuta (2 školska časa) u večernjim terminima.

–individualna nastava obuhvata 50 školskih časova u trajanju od po 45 minuta (25 dvočasa); termini se usklađuju u dogovoru sa predavačem.

Kotizacija za grupnu nastavu je 240 KM

Radimo u malim grupama od 6 do 10 polaznika.

Za prijavu na kurs ispunite prijavu u nastavku ili nas konatktirajte na 066/467-322

  Ime i prezime (obavezno)

  Godište (obavezno)

  E-mail (obavezno)

  Kontakt telefon (obavezno)

  Grad (obavezno)

  Status (obavezno)
  učenik ili studentostali

  Vaša poruka (nije obavezno)