Centar za pravnu edukaciju – saznaj koja su tvoja prava, da bi ih mogao ostvariti i zaštiti

Centar za pravnu edukaciju – saznaj koja su tvoja prava, da bi ih mogao ostvariti i zaštiti

Centar za pravnu edukaciju – saznaj koja su tvoja prava, da bi ih mogao ostvariti i zaštiti

Centar za pravnu edukaciju pokrenut je u junu ove godine u okviru Centra za afirmaciju i razvoj u Banjaluci kao izraz želje mladih pravnika i studenata prava da upoznaju građane sa njihovim pravima i obavezama, predviđenim važećim propisima, u različitim oblastima prava, na jedan drugačiji, praktičan, razumljiv način. Obzirom na činjenicu da je pravo kompleksna naučna disciplina koja je onima koji se njome ne bave ni u teoriji, ni u svakodnevnoj praksi izuzetno apstraktna, ideja vodilja Centra prilikom osnivanja bila je pružiti sugrađanima relevantne informacije o tome kako da ostvare i/ili zaštite svoja prava.

U organizaciji Centra za pravnu edukaciju održane su, do sada, već četiri veoma interesantne edukacije. Mogli su se vidjeti i čuti veoma zanimljivi predavači, koji su se potrudili da prenesu svoje znanje na što praktičniji i razumljiviji način. Prisutni su se obogatili sa mnogo novih informacija, koje će sigurno moći iskoristiti ukaže li im se potreba za tim.

„Šta treba da znam kada kupujem stan ili kada obavljam bilo koji drugi posao u vezi sa nekretninama?“ naziv je prve edukacije Centra za pravnu edukaciju koja je održana 1.9.2017. godine. Na njoj se moglo čuti mnoštvo korisnih informacija, prvenstveno o dokumentaciji koja se tiče pravnog statusa same nekretnine. Pravno valjana dokumentacija garantuje da će vas zaobići razne nepravilnosti koje vas inače mogu zateći pri obavljanju ovog posla. Arsenije Baltić, zaposlenik u Advokatskoj kancelariji Mile Baltić, na praktičan način uputio je učesnike u osnovne institute zemljišno-knjižnog prava i ukazao im na njihov esencijalni značaj pri raspolaganju nekretninama.

Edukacija pod nazivom „Saobraćajka, šta sad? Naknada materijalne i nematerijalne štete u sudskim i vansudskim postupcima“ održana je 20.9.2017. godine. Pitanje šta raditi nakon saobraćajne nezgode je ono koje, nažalost, interesuje mnoge građane, jer smo danas svjedoci ubrzanog tempa života, nekontrolisane upotrebe alkohola, nepažnje i kao posljedice svega toga, sve većeg broja saobraćajnih nezgoda. Aleksa Prole, advokatski pripravnik u Advokatskoj kancelariji Mr Duške Blagojević, na ovoj edukaciji pružio je učesnicima veoma korisne informacije, koje im mogu zatrebati nađu li se u pomenutoj situaciji.

„Zašto je rod prepreka za pol? Diskriminacija kao stil života!“ naziv je edukacije koja se održala 28.9.2017. godine. Odgovor na ovo pitanje učesnicima su dali Filip Ignjatić, student Pravnog fakulteta u Banjaluci i volonter u Centru za pravnu edukaciju, i Vanja Jošić, predstavnik Instituta za razvoj mladih i zajednice „Perpetuum Mobile“. Diskriminacija na osnovu pola je svako stavljanje u nepovoljniji položaj bilo koje osobe ili grupe osoba, zasnovano na polu, zbog kojeg se osobama ili grupi osoba otežava ili negira priznanje, uvažavanje ili ostvarivanje ljudskih prava ili sloboda. Poražavajuća je činjenica da se danas sve češće susrećemo sa ovakvom vrstom problema, a da pri tome o istom ne znamo dovoljno. Učesnici ove edukacije su sigurno proširili svoje vidike po ovom pitanju, ali i saznali koji mehanizmi zaštite im stoje na raspolaganju, u slučaju da budu diskriminisani.

Odlučili ste se za jedan od najvećih životnih poduhvata – pokretanje biznisa, ali niste sigurni kako da registrujete svoju privrednu djelatnost? Odgovor ste mogli dobiti 7.11.2017. godine u prostorijama Centra za afirmaciju i razvoj gdje se održala edukacija pod nazivom  „Pokrećem svoj biznis, kako da ga registrujem – S.P. ili D.O.O.?“. Tijana Milačić, advokatski pripravnik u Advokatskoj firmi Sajić, predstavila je učesnicima osnovne karakteristike samostalnog preduzetništva i društva sa ograničenom odgovornošću. Komparativnim pristupom upoznala ih je sa njihovim razlikama, prednostima, ali i manama jednog i drugog. Na edukaciji su učesnici imali priliku i da na praktičnom primjeru nauče popunjavati prijavu za registraciju i jednog i drugog oblika privredne djelatnosti.

Centar za pravnu edukaciju nastavlja sa pripremom aktuelnih i zanimljivih tema u vidu edukacija, koje su isključivo edukativnog karaktera, temeljene na normativnim rješenjima i praksi, na kojima se ne pružaju konkretni pravni savjeti niti pravna pomoć u konkretnim pravnim predmetima.

Najavu idućih aktivnosti Centra za pravnu edukaciju pratite na internet stranici www.centarzaafirmacijuirazvoj.org, kao i na drustvenim mrežama: Facebook, Instagram i Twitter.

Tajana Cvijetić, član Centra za pravnu edukaciju