Osnovne informacije za sportske stipendije za SAD

Osnovne informacije za sportske stipendije za SAD

Osnovne informacije za sportske stipendije za SAD

U okviru projekta “Studije u inostranstvu na dohvat ruke” pokrenuli smo program namjenjen sportistima za studije u SAD-u.

U nastavku možete da saznate najbitnije informacije koje je potrebno da ispunite da bi ste aplicirali za sportsku stipendiju.

ODGOVARAJUĆI PROFIL SPORTISTE

Da bi sportista dobio dozvolu da pohadja univerzitet u SAD, treba da bude starosti između 18 i 23 godina tj. maksimalno u 5-6 semestru. Idealno vreme je odmah posle mature, jer onda postoji optimalna mogućnost za dobijanje stipendije na četiri godine. Šanse su veće u mlađim godinama, jer treneri mogu da računaju na sportiste i da rade sa njima na duži period. Važno je napomenuti da sportista ne mora da bude na profesionalnom nivou. U obzir za dobijanje sportske stipendije dolaze svi sportisti, kao i oni na amaterskom nivou.
ADEMSKO OBRAZOVANJE
Obavezno je da inostrani kandidat koji želi da upiše univerzitet u SAD, mora da ima diplomu o završenoj srednjoj školi (4. stepen). Prosek ocena je olakšavajuća okolnost za upis na univerzitet. Svi kandidati koji žele da upišu univerzitet moraju da polažu TOEFL test (znanje engleskog jezika) i SAT test (ispit iz matematike i engleskog jezika).
SAT TEST
SAT je prijemni test za američke univerzitete i njega polažu svi studenti (domaći i inostrani). U okviru SAT testa se polažu engleski i matematika. Ispit se sastoji iz 3 dela : critical reading, math i writing. Maksimalan broj bodova je 2400 , ili 800 po sekciji. Prve dve sekcije (critical reading i math) su bitne, dok se writing ne traži. Svaki univerzitet u Americi ima svoj akademski kriterijum pri upisu studenata. Rezultat (broj bodova) SAT testa potreban za upis na odredeni univerzitet zavisi od samog univerziteta tako da kriterijumi mogu varirati. U principu, rezultat od 820 bodova (critical reading + math) je dovoljan za prijem na neke univerzitete. Rezultat od 1000 bodova i više je dovoljan za prijem na akademski jače univerzitete. U Srbiji postoje zvanični centri za polaganje SAT testa. Prijavu vršite isključivo kreditnom karticom preko interneta, u nasoj kancelariji mozete dobiti neophodnu literaturu kao i usluge profesora specijalizovanog za SAT…
TOEFL TEST
TOEFL je test iz engleskog jezika prilagoden strancima. Položen TOEFL test je uslov za upis za strane studente na svim univerzitetima u SAD. TOEFL je IBT (Internet Based Test), što znaci da se ispit polaže na kompjuteru i internetu. Sastoji se od cetiri dela : čitanje, slušanje, govor i pisanje. Najveći broj bodova koji možete da dobijete je 120. Rezultat od 61 boda je najniži koji omogućava prijem na neke univerzitete, a rezultat viši od 79 bodova, je dovoljan za prijem na akademski jače institucije. U Srbiji postoje zvanični centri za polaganje TOEFL testa i testiranja su dostupna tokom cele godine. Prijava za test se vrši isključivo kreditnom karticom preko interneta. Neophodnu literaturu možete dobiti u našoj kancelariji kao i usluge profesora specijalizovanog za TOEFL.