Održana druga u nizu radionica Centra za pravnu edukaciju

Održana druga u nizu radionica Centra za pravnu edukaciju

Održana druga u nizu radionica Centra za pravnu edukaciju

“Saobraćajka – šta sad? Naknada materijalne i nematerijalne štete u sudskim i vansudskim postupcima” naziv je interesantne edukacije u organizaciji Centra za pravnu edukaciju, koja je održana dana 20.9.2017. godine u prostorijama Centra za afirmaciju i razvoj u Banjaluci.

Centar za pravnu edukaciju je pokrenut u junu ove godine u okviru Centra za afirmaciju i razvoj. Centar je nastao kao izraz volje mladih pravnika i studenata prava da svoje sugrađane upoznaju sa pravima koje imaju, te propisima koji ih štite, a sve to na praktičan i pravnim laicima razumljiv način.

Broj mjesta za ovu edukaciju bio je ograničen, te je priliku da prisustvuje istoj imalo samo 30 ljudi, dok je broj zainteresovanih bio daleko veći.

Kako bi edukacija bila zanimljiva, ali prvenstveno korisna i poučna, potrudio se predavač Aleksa Prole, advokatski pripravnik u advokatskoj kancelariji Mr Duške Bogojević koja se unazad nekoliko godina bavi naknadom materijalne i nematerijalne štete u sudskim i vansudskim postupcima. Imajući u obzir svakodnevnu upotrebu motornih vozila, i nažalost, sve češće slučajeve saobraćajnih nezgoda, ova edukacija sigurno je bila od koristi svim prisutnim. Napominjemo da tokom edukacije nisu pružani konkretni pravni savjeti, niti pravna pomoć u konkretnim predmetima, već je izlaganje bilo isključivo edukativnog karaktera, temeljeno na normativnim rješenjima i praksi”, navodi se u saopštenju Centra za afirmaciju i razvoj.

Okončanjem još jedne edukacije pod okriljem Centra za pravnu edukaciju, Centar je doživio uspjeh i probudio interesovanje za pravne probleme kod velikog broja ljudi različitog uzrasta i zanimanja. Aktivnosti se nastavljaju, a iduća edukacija je na temu “Zašto je rod prepreka za pol? Diskriminacija kao stil života”.  Prijave za navedenu edukaciju su u toku, a detaljnije o istoj možete naći na sajtu Centra za afirmaciju i razvoj.