Kurs engleskog jezika za medicinske tehničare

Kurs engleskog jezika za medicinske tehničare

Kurs engleskog jezika za medicinske tehničare

Program za engelski kurs za medicinare je napisan za medicinske tehničare koji žele da poboljšaju svoje komunikacijske vještine kako bi što bolje mogli zbrinuti pacijente u situacijama kada je neophodna komunikacija na engleskom jeziku. U sklopu kursa su obuhvaćene najvažnije situacije kao što je prijem pacijenata, vođenje medicinske dokumentacije i rehabilitacija pacijenata.

Predznanje opšteg engleskog jezika za pohađanje ovog kursa mora biti na nivou A1.

Nakon završetka ovog kursa sigurni smo da ćete imati više samopouzdanja i da ćete biti daleko ispred drugih.

Modul

Kurs engleskog za medicinske tehničare

Broj časova

2 x sedmično po 2 časa

Trajanje

2,5 mjeseci

Ukoliko imate dodatnih pitanja, možete nas kontaktirati na mejl adresu: [email protected] 

Za prijavu ispunite formular u nastavku.

  Ime i prezime (obavezno)

  Godište (obavezno)

  E-mail (obavezno)

  Kontakt telefon (obavezno)

  Grad (obavezno)

  Vaš nivo znanja engleskog jezika (obavezno)
  A1A2B1B2

  Vaša poruka (nije obavezno)