O nama

O nama

O nama

Centar за afirmaciju i razvoj okuplja mlade ljude koji žele da napreduju usavršavajući se u zemlji i inostranstvu. Mlade koji su spremni da realizuju svoje ideje i podijele znanje sa drugima, mlade koji žele da budu pokretački dio društva.

Želimo da pružimo mogućnost mladim ljudima da kvalitetno nauče strani jezik i usavrše ga u inostranstvu, da putuju i školuju se ili usavršavaju u inostranstvu. Nakon usavršavanja u inostranstvu takođe naš cilj je da se mladi vraćaju odake su ponikli i prenose svoja znanja i vještine svima koji žele da uče od njih. Mi okupljamo najbolje, a ne najglasnije!

Osnovni zadaci Centra su:

  • Angažovanje na stvaranju odgovornih i savjesnih građana, koji su svjesni svojih vrjednosti, prava i obaveza i koji su spremni da proširuju svoje obrazovanje i znanje, poboljšavaju svoje sposobnosti i vještine i koji u tom procesu nesebično pomažu drugim osobama.
  • Aktivnostima izgradnje mira i razvoja demokratskog društva doprinjeti poboljšanju kvaliteta života mladih i razvoja društva jednakih mogućnosti
  • Zalaganje za unapređenje položaja studenata i mladih stručnjaka u društvu i obrazovnom sistemu
  • Podsticanje i razvijanje povezanosti privrede i sistema obrazovanja kao i inicijativa od strane mladih
  • Podsticanje i razvijanje svestrane saradnje u oblasti nauke, obrazovanja, kulture, umjetnosti, sporta i privrede sa zemljama iz okruženja i svijeta sa ciljem usvajanja novih vještina, znanja i razmjene ideja.
  • Samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama organizujemo, kreativne radionice, edukacije, savetovanja, kurseve, putovanja za svoje članove, kulturno – umetničke projekte, naučne i stručne skupove, konferencije, performanse, seminare, humanitarne akcije i vodi druge akcije u cilju opšteg unapređenja stanja u društvu, položaja mladih i marginalizovanih grupa.

Ovo je mjestо gdje se nove i drugačije ideje cijene i gdje je bitna samo sposobnost i znanje, a ne stranačka pripadnost ili bilo šta drugo.

Dobro došli na mjesto gdje se stvara kvalitet i postavljaju novi standardi.