Ko je CAR?

Centar за afirmaciju i razvoj (CAR) je udruženje građana sa sjedištem u Banjaluci, Sarajevu i Beogradu kojeg čini ekipa mladih ljudi koja pomjera granice mogućeg uz razvoj i afirmaciju pozitivnih ideja.

Okupljamo studente i mlade stručnjake najrazličitijih profila sa ciljem da mladima pružimo mogućnost da se lično i profesionalno razvijaju, afirmišu i usavršavaju u našoj zemlji i inostranstvu. Takođe pružamo mogućnost mladima da realizuju svoje ideje u okruženju koje će ih razumjeti i podržati.

Sa nama možete da:
 
 • upoznate kulturu i istoriju različitih država
 • naučite i usavršite strani jezik
 • odete na školovanje ili usavršavanje u inostranstvu
 • realizujete svoje ideje u svom gradu i državi
 • steknete nove vještine,
 • sklapate nova prijateljstva i poznanstva
 
Za vas smo pripremili:
 
 • 9 zemalja koje možete da posjetite kroz kultrune razmjene,
 • 8 stranih jezika koje možete da naučite sa nama
 • kako do studija i usavršavanja u inostranstvu
 • pored toga možete da birate preko 42 različita programa koja je pripremio naš tim u Beogradu, Sarajevu i Banjaluci za vas.

Osnovni zadaci CAR-a su:

 • Angažovanje na stvaranju odgovornih i savjesnih građana, koji su svjesni svojih vrjednosti, prava i obaveza i koji su spremni da proširuju svoje obrazovanje i znanje, poboljšavaju svoje sposobnosti i vještine i koji u tom procesu nesebično pomažu drugim osobama.
 • Aktivnostima izgradnje mira i razvoja demokratskog društva doprinjeti poboljšanju kvaliteta života mladih i razvoja društva jednakih mogućnosti
 • Zalaganje za unapređenje položaja studenata i mladih stručnjaka u društvu i obrazovnom sistemu
 • Podsticanje i razvijanje povezanosti privrede i sistema obrazovanja kao i inicijativa od strane mladih
 • Podsticanje i razvijanje svestrane saradnje u oblasti nauke, obrazovanja, kulture, umjetnosti, sporta i privrede sa zemljama iz okruženja i svijeta sa ciljem usvajanja novih vještina, znanja i razmjene ideja.
 • Samostalno ili u saradnji sa drugim organizacijama organizujemo, kreativne radionice, edukacije, savjetovanja, kurseve, putovanja za svoje članove, kulturno – umjetničke projekte, naučne i stručne skupove, konferencije, performanse, seminare, humanitarne akcije i vodimo druge akcije u cilju opšteg unapređenja stanja u društvu, položaja mladih i marginalizovanih grupa.

Pomjeramo granice jer okupljamo najbolje, a ne najglasnije!

Ako si zainteresovan/a da budeš dio naše ekipe izdvoji minut i ispuni prijavu za nove članove – BUDI DIO NAŠE EKIPE

Theme Tweaker by Unreal