Kurs fotografije za početnike

cover11

Edukacija je namjenjena svima koje zanima kako da naprave kvalitetu fotografiju. Polaznici će unaprijediti znanja, iskustva i vještine fotografisanja – kroz učenje o podešavanjima svih parametara fotoaparata i tehnici fotografisanja.

Opis : Primarni cilj kursa je da svaki polaznik shvati da fotografiju stvara čovjek. Fotoaparat samo omogućava da se mašta, kreativnost i autorski stav prema motivu u određenom trenutku zamrzne i ostane kao jedna vizuelna cjelina u sklopu koje svi njeni elementi imaju uzajamne odnose i funkciju. Uzimajući navedeno u obzir, može se zaključiti i da se i sa najobičnijim mobilnim telefonom može postići visok nivo vizuelnog kvaliteta fotografije ako se obrati pažnja na osnovne elemente i svemu da autorski pečat.

Metodi rada: Predavanja se izvode na savremen i interaktivan način, kombinovanjem klasičnih i formalnih načina edukacije sa savremenim neformalnim metodama, kroz vježbe fotografisanja, kroz individualni i grupni rad, praktični rad uz instrukcije, demonstracije vježbi i konsultovanje predavača u toku časova.

Trajanje: 2 dana – prvi dan je teorijski dio od 1,5h a drugi dan je praćen sa praktičnim vježbama i snimanjem na terenu sa trajanjem od 4h – ukupno trajanje edukacije je 4,5h.

Svaki učesnik je dužan da sebi obezbijedi digitalni fotoaparat bilo kojeg tipa, a Centar za afirmaciju i razvoj će učesnicima obezbjediti pokazni materijal.

Broj učesnika radionice je ograničen, a primljeni učesnici će blagovremeno biti obaviješteni o datumu održavanja radionice, kao i planu i programu.

Izdvojite nekoliko trenutaka i ispunite prijavu za učešće.

Ime i prezime (obavezno)

Godište (obavezno)

Grad (obavezno)

Broj telefona (obavezno)

E-mail (obavezno)

Kategorija (obavezno)
učenik ili studentostali

Srednja škola / Fakultet / NGO / Firma / Zanimanje (obavezno)

Molimo Vas da ne pritiskate dugme pošalji, više od jednom! Bitno je da znate da se ne pojavljuje potvrda da je prijava poslana. Bez brige ona će sigurno stići do nas!

Theme Tweaker by Unreal