THE ENGLISH CENTER

Pripremna nastava za TOEFL, IELTS, Goethe ili ÖSD ispit

Pripremna nastava za TOEFL, IELTS, Goethe ili ÖSD ispit

Kada učimo strani jezik svi putevi vode ka jednom cilju, a to je polaganje međunarodno priznatog ispita. Da bi ste se pripremili i bez problema položili TOEFL, IELTS, Goethe ili ÖSD ispit naš tim predavača je pripremio sveobuhvatan program pripremne nastave. Šta obuhvata pripremna nastava: upoznaćete se sa detaljima kako izgleda i…

Theme Tweaker by Unreal