CENTRO ESPAÑOL

Nacionalnosti na španskom

Nacionalnosti na španskom

Nacionalnosti (gentilicios) na španskom jeziku pišemo malim slovom. Imaju odgovarajuće oblike za oba roda i broja. Kako bismo formirali ove reči na pravilan način neophodno je da pratimo sledeća pravila: Ako se ime države završava na vokal dodajemo –ANO/-INO Argentina- argentino/argentina; Italia- italiano/italiana Ako se ime države završava na –LAND/-LANDA/-LANDIA…