Informacije o radnoj vizi Njemačke

Informacije o radnoj vizi Njemačke

Informacije o radnoj vizi Njemačke

Nacionalna viza je ulazna viza za dugoročni boravak za određenu svrhu putovanja. Obično se odobrava u trajanju od 90 dana, a u nekim slučajevima i do jedne godine.

U svrhu podnošenja zahtjeva je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju

  • Pasoš koji važi najmanje 10 mjeseci i 2 fotokopije

  • Dva potpuno popunjena i potpisana zahtjeva za vizu uključujući i preporuku

  • Dvije aktuelne biometrijske fotografije

  • Taksa za obradu zahtjeva u visini od 150 KM (morate imati po 50 KM)

Dodatno je potrebno priložiti sljedeće (u originalu i 2 fotokopije):

• Potpisan ugovor o radu sa konkretnim poslodavcem u Njemačkoj (ne stariji od šest mjeseci).

Termini za zakazivanje termina su besplatni i vrše se isključivo preko stranice Njemačke ambasade.